SẢN PHẨM
Sikafloor Chapdur Grey
THÔNG TIN CHI TIẾT
 là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô. Sikafloor Chapdur có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ.

Chất làm cứng sàn có màu, vô cơ, rắc khô SikafloorChapdur Grey