SẢN PHẨM
SikaGrout.
THÔNG TIN CHI TIẾT
Ứng dụng SikaGrout 212-11/214-11:
SikaGrout 212-11 và SikaGrout 214-11 thích hợp cho các công việc rót vữa sau:
                    Nền móng máy
                    Bệ đường ray
                    Cột trong các kết cấu đúc sẵn
                     Định vị bu lông
                    Gối cầu
                    Các lỗ hổng
                     Các khe hở
                     Các hốc tường
                    Nơi sửa chữa cần cường độ cao